Fitch Ratings: Türkiye ekonomisi, üçüncü en hızlı büyüyen pazar olarak, önümüzdeki beş yılda, yıllık %4.8 büyüyecek

En son Fitch Ratings raporu, dünyada gelişmekte olan en büyük 10 pazarın bir listesini verirken, ekonomik büyüme hızı tahmininde ise, Türkiye’yi üçüncü sıraya yerleştirdi

Rapor, Türkiye ekonomisinde, önümüzdeki beş yılda, “çalışma çağındaki nüfusta sürekli bir sağlıklı büyüme” ve “işçi başına etkileyici düzeydeki sermaye birikimi oranı” ile, %4.8’lik yıllık ortalama büyüme hızı olacağını tahmin ediyor

İstanbul, Türkiye – 18 Ocak, 2018 – Küresel kredi notu değerlendirme kuruluşu Fitch’in son raporundaki analize göre, Türkiye’nin ekonomisinin, önümüzdeki beş yılda, ortalama %4.8 büyümesi bekleniyor

“Investment and Demographics Key to EM Growth Potential” (Gelişmekte Olan Pazarlar Büyüme Potansiyeli için Yatırım ve Demografik Özellikler) adlı raporunda Fitch, ayrıca, ekonomik büyüme oranı tahmini kapsamında, dünyadaki en büyük 10 gelişmekte olan ülkeyi listeliyor ve Türkiye’yi, üçüncü sıraya yerleştiriyor.

Kredi notu değerlendirme kuruluşu, Türkiye’nin, önümüzdeki beş yılda, çoğunluğu çalışma çağında olan nüfusu ile “sürekli büyüme” sağlayacağını ve bunun her bir çalışan için “etkileyici bir sermaye birikimi ile” GSYH büyüme potansiyelini destekleyeceğini belirtiyor. Türkiye’nin, nüfusun yarısının çalışılabilir yaş olan 30 yaş altında olduğu ya da kısa zamanda olacağı, güçlü demografisi, şimdiden artan büyüme ve verimlilik tahminlerine yer alıyor.

Bu tahminler, 115,333 puanla, 2017 yılının son gününde, en yüksek kapanış değerine ulaşan ve böylece yılın en iyi performanslı 5 borsasından biri haline geldiği rekorlarla dolu yılın ardından yapıldı. Bu rekor, 2018’in ilk gününde, 117,524 puanla geçildi.

Ayrıca, Türkiye ihracatı, 2016’ya oranla, 2017’de %10.2 artışla - Türkiye tarihinde ikinci en yüksek yıllık ihracat rakamı olan – 157.1 milyar ABD dolarına ulaştı ve bu ihracatın 9.3 milyar ABD dolarından fazlası, kilit ticari ortak olan İngiltere’ye yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2018’de bu etkileyici büyümenin sürmesini bekliyor ve ihracatı (%3.2 olan dünya ortalamasının en az iki katı olarak) %7-8 artırmayı hedefliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Fitch Sıralamalarındaki bu rakamlar, bizimkilere oldukça benziyor- bizler de gelecek yılda, özellikle sanayi üretimi ve hizmetlerin yönlendirdiği, %5.5 civarında büyüme oranları bekliyoruz. Yani, otomotiv, tekstil ve makine sektörlerinin endüstriyel üretim bakımından başı çeken sektörler haline gelmesi turizmin ise, hizmetler alanından ana gelir kaynağı olmasını bekliyoruz. 2017, ihracattaki %10’dan fazla artış, GSYH’da güçlü artışlar ve Türkiye borsasında rekor kırılan bir yıl olması nedeni ile, Türkiye ekonomisi bakımından olağanüstü bir yıldı. Tüm bu etkenler, 2018’in, ülke için, küresel olarak en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi olduğumuzdan, ihracatın başrolü üstlendiği, verimli bir yıl olacağını gösteriyor,” şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinde görülen bu etkileyici büyüme, 2023’e kadar dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olmak gibi zorlu hedeflere ulaşmasına önemli oranda katkı sağlıyor.

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Hakkında

1993 yılında kurulan ve merkezi İstanbul’da bulunan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM), Türkiye’nin, ihracat kayıtlarının tutulduğu 26 farklı endüstride bulunan 70,000 ihracatçısından oluşan bir grubun liderliğini yürütmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi, dış işlemleri gerçekleştirmektedir ve 13 alt gruba ayrılmış olan, bölge ve sektör genelindeki 60 ihracatçı birliğinin çatı kuruluşudur.