Zirveye Doğru Markalaşma

Turquality Projesi, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda Türk şirketlerinin markalaşmalarına yardımcı olmak amacıyla şirketlere profesyonel danışmanlık, mali destek ve kapsamlı rehberlik hizmetleri sağlamıştır.

Discover The Potential projesinin öncülerinden olan Turquality zamanla bu projenin temel unsurlarından biri haline geldi. Turquality deneyimi tüm sürece hayati katkı sağladı ve diğer projelerle birlikte projenin temelini oluşturdu.

Hazırlanan projeye ilişkin uygun yasal düzenlemeleri ve altyapıyı sağlamak için ilk adımlar 2004 yılından önce atıldı. 23 Kasım 2004 tarihine kadar ilk hazırlıklar tamamlanınca proje resmi olarak hayata geçirildi. Proje temel olarak "10 yılda 10 küresel marka yaratmak" amacını taşımaktaydı. Bunu başarabilmek amacıyla, projeye katılan markalar için devlet ödeneklerini ve teşvikleri kapsayan kapsamlı bir destek sağlanması amaçlanmıştı.

Türkiye'nin 2023 vizyonu Turquality projesinin ana hatlarını şekillendirdi. Projenin temel amaçları 2023 vizyonu doğrultusunda Türk şirketlerinin küresel pazarda markalaşma sürecine katkıda bulunmak, küresel Türk markası olma potansiyeli gösteren markalara mali destek, danışmanlık, insan kaynakları, bilgi, istihbarat, teşvik ve reklam desteği sağlamaktı. Ekonomi Bakanlığı, bu amaçları gerçekleştirmek için Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçılar Birliği'nin katkılarıyla iki ekip oluşturuldu. Bu ekipler Turquality Çalışma Grubu ve Turquality Sekretaryası olarak isimlendirildi. Temel stratejiyi belirlemek Turquality Çalışma Grubu'nun sorumluluğundaydı.

Türk Eximbank, Turquality programının ana destekçilerinden biridir. Turquality katılımcılarının markalaşma sürecine hizmet etmek için Eximbank özel bir finansal araç olan "Marka Kredisini" yarattı. Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan "Türkiye'nin yeni sloganı Discover The Potential ile uyumlu olarak Türk ihracatçılarına destek sağlamaya devam edeceğiz. Bu yeni Türkiye markasının şirketleri küresel markalar yaratmaya ve mevcut markaların geçerliliğini artırmaya teşvik ettiği aşikardır." açıklamasında bulunmuştur.

Başlangıçta, projenin pilot uygulaması için en uygun sektör olarak tekstil ve hazır giyim sektörü düşünülmüştü. Sertifika verilecek firmalar belirlenirken profesyonel bir destek alma ihtiyacı ortaya çıkması üzerine Werner International ile anlaşma yapılarak bu şirketin resmi program danışmanı olmasına karar verildi. Aday olan 15 firmanın inceleme ve değerlendirme sürecinden sonra ilk stratejik planlama toplantısı 30 Haziran - 1 Temmuz 2005 tarihleri arasında yapıldı. İlk toplantıdan sonra atılacak diğer adımlar hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Stratejik planın oluşturulmasını takiben Markalaşma Yol Haritası çizildi ve diğer sektörleri de dahil etmek için kararlar alındı.

Proje daha geniş alana yayıldıkça ve daha fazla güven kazandıkça çeşitli sektörlerden şirketler Turquality projesinin kendilerine sunduğu destek ve dinamizmden faydalanmak için başvuruda bulundu. Bu şirketlerin bazı ön koşulları karşılamaları gerekmekteydi ve bu amaç doğrultusunda uluslararası bir danışmanlık şirketi olan Deloitte, Yönetim Danışmanı olarak seçildi.

Turquality projesinin sunduğu teşvik ve ödenekler devasa bir boyuta ulaştı. Turquality, mali desteğin yanı sıra dünya çapında tanınan marka haline gelme konusunda kararlı olan şirketlere profesyonel tavsiye ve rehberlik sağladı. Bu profesyonel uzmanlık takviyesi mali destekten çok daha önemli bir rol oynadı.

Turquality, şirketlerin marka değerine bireysel olarak katkıda bulunmasının yanı sıra marka farkındalığını artırarak ve yüksek kaliteli ürün yelpazesi yaratarak Türkiye markasını da tanıttığı için iki boyutlu bir etkiye sahiptir. Projede yer alan her marka Turquality'nin yurt dışı pazarlarındaki etkisini artırmakta, böylece Turquality ihracatçılar için daha çok bir rekabet avantajı haline gelmektedir. Bu sinerjik süreç 2023 hedefleri yolunda şüphesiz hayati bir rolü olan sürdürülebilir bir marka yönetim ortamı sunmaktadır.

Sonuç olarak Turquality, Türkiye'nin yeni çağında markalaşma sürecine ciddi katkı sağlamıştır. Logonun da vurguladığı üzere, Turquality aynı zamanda keşfedilecek gücün bir parçası olduğu için bu katkı, deneyim ve görüşler kuşkusuz yeni Türkiye logosunu ve sloganını güçlendirmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi 17 Ekim'de düzenlenen Turquality 11. dönem "Yönetici Geliştirme Programı" sonundaki sertifika töreni sırasında aşağıdaki hususların altını çizmiştir: "Turquality şirketlerimizin ünlü markalara dönüşmesini teşvik etmekte ve desteklemektedir. Bu bağlamda, Turquality'nin logomuzdaki "Türkiye: Discover The Potential" sloganının vurguladığı güce katkısı büyük olacaktır.

Sonuç olarak, yeni Türkiye markası Türkiye'nin tüm bileşenleriyle birlikte kendini yeniden tanımlaması ve yeniden düzenlemesiyle ortaya çıkmıştır. Bu marka Türkiye'nin tüm vazgeçilmez özelliklerini kapsayan bir dönüşümün ve bu özelliklerin 2023 yolunda tekrar düzenlenmesinin sonucudur. Türkiye aslında bir marka ortaya koymamış; bir öneri, bir davet sunmuştur:

Turquality markası hızla öz güvenin ve yüksek kalitenin bir sembolü olarak görülmeye başlanmıştır. Bu marka bir yandan mevcut markaların menzilini genişletirken bir yandan da yeni rekabetçi markalar yaratmıştır.